Sector
Químic

La indústria química ha de comptar amb un vestuari professional de primer nivell.

Els equips equips de protecció individual (EPIS) destinats al sector dels productes químics, han estat dissenyats per a garantir la seguretat de les persones en entorns de treball d’alt risc, contra esquitxades de tota mena de líquids i productes perillosos.

Els EPIS requereixen uns processos de neteja i manteniment molt rigorosos per a mantenir intactes les seves propietats de protecció.

En Burbunet els procediments de neteja per als EPIS s’ajusten a l’estricte compliment dels protocols indicats pels fabricants de la roba.

En aquest sentit procedim amb tractaments específics, emprant productes adequats com impermeabilizants de la més alta qualitat, per a preservar les qualitats repel·lents dels teixits. També assignem un codi de barres a cada peça, que ens permet disposar d’informació vital per a garantir les normes seguretat mes exigents,

En Burbunet estem especialitzats en el manteniment de EPIS des de fa molts anys.

Amb els nostres serveis de rentada la roba de treball de la seva empresa estarà en bones mans.

Contacti’ns avui mateix i obtindrà un pressupost adequat a les seves necessitats